Hoşgeldiniz  

Sadık Kayhan: ‘Her İki Çözüme de Varız’

admin | 16 Ekim 2017 | Ataşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, Manşet, Özel Haber, Röportajlar, Üst Manşet A- A+

Sadık Kayhan, Ataşehir’in belediye olduğunda tespit ettikleri Yeni Çamlıca ve çevresinin sorununun çözüm önerilerini Büyükşehir’e ilettiklerini, görüşmede bu görüşlerinin kabul gördüğünü söyledi.

Recep Kenan/itvhaber.com

Mülkiyeti, sınırları belli olmadan, mühendislik hizmeti almamış, güvenliksiz kontlarda, olası bir depremde çok büyük risk altında, 2’nci, üçüncü neslin yaşadığı bölgenin bir an önce yenilenmesi gereğine işaret eden Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, uygulanacak planlarla bölgedeki kentsel dönüşümün sağlanmasının gerektiğini kaydetti.

BAŞTAN BERİ SAVUNDUĞUMUZ ÇÖZÜMLER KABUL GÖRDÜ

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi adına ve belediyeyi temsilen Büyükşehir’de Planlama Daire Başkanlığı’nda bölgenin mülkiyet ve plan sorununun çözümü için yapılan görüşmelere katılan Sadık Semih Kayhan, muhtarların ve dernek başkanının huzurunda gerçekleştirilen toplantıda olumlu gelişmeler kaydedildiğini belitti, Ataşehir Belediyesi olarak baştan beri savundukları çözümlerin kabul gördüğünü kaydeden Kayhan, Islah İmar Uygulamasının araştırılacağını, hukuk müşavirlerinin incelemesi ile Islah İmar Uygulamasının mümkün olmadığı anlaşılırsa, bölgenin sorunlarının 6036 sayılı yasa ile çözümü yönünde mutabakata vardıklarını ifade etti.

PROBLEMİN TAHMİN EDİLENDEN BÜYÜK OLDUĞUNU TESPİT ETTİK

2009’da Belediye olup Battal İlgezdi başkanlığında göreve başladıktan sonra Ataşehir’in sorunlarını araştırdıklarında Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan mahallelerinden oluşan bölgenin mülkiye sorunu olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, sorunun çözümü üzerinde yaptıkları çalışma ile problemin tahmin edilenden büyük olduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak; “Çözümü konusunda bizim planımız vardı. Bununla yetinmedik. Üniversitelerden ve uzman akademisyenlerden destek aldık. Düşüncelerimizin aynı olduğunu belirledik. Akademisyenlerin de desteklediği çözüme yönelik düşüncelerimizi Büyükşehir’e 2010 yılından itibaren birkaç kez ilettik” dedi.

EVİNİZ ARSANIZDAN BÜYÜK

Ağaçların bile tespitinin yapılıp tescillendiği 2000’li yıllarda İstanbul’un göbeğinde Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan’ın olduğu 3 mahallenin mülkiyet sorununun çözülememesini kentli bilinci ile bağdaştıramadıklarını ifade eden Sadık Semih Kayhan, Battal İlgezdi başkanlığında Ataşehir Belediyesi’nin ç.alışmaları kapsamında yaptıkları tespitlerinin sonunda tecrübelerini de ortaya koyarak çıkardıkları sonuçta; bölgedeki 3 çözüm seçeneğini; “Birincisi; bölgeye önce Büyükşehir tarafından Nazım İmar Planı yapmak. İlçe Belediyesi tarafından 1000’liklerin yapılması sonrasında da İmar kanununun 18. Maddesi uygulaması şartını koymak. Bu seçeneğin bölgenin sorununu çözeceğine inanmadık. Çünkü orada işgal edilen alanlarla vatandaşın elindeki tapu arasında ciddi bir oran farkı var. Buradaki arazinin 2 – 3 katı satış yapılmış. Ve herkese de gerçek tapu verilmiş. Kadastro mahkemesine gidilmiş. İşin içinde çıkamayınca herkesten %45 ila 89 arasında çeşitli oranlarda kesinti yapmış.  Vatandaşa arazi gösterilmiş, parasını ödemiş almış. Aynı arazi başka vatandaşlara da satılmış, onların ellerinde de gerçek tapular var. Evini 250 metrekare üzerine yapan vatandaşın tapusunda Kadastro Mahkemesi tarafından yapılan ortalama %60 kesinti sonrasında 120 metrekarenin altında bir arsası kalmış. Eviniz 150 metrekare, yeriniz 100 metrekare… Eviniz arsanızdan büyük…

“18 UYGULAMASI BURADA ÇÖZÜM OLMAZ”

“İmar Kanunu 18” uygulaması ile bunma çözüm bulamazsınız. 18 uygulamasında elindeki tapu dışında vatandaşa ekstra yer vermeniz mümkün değil. “18” uygulaması burada çözüm olmaz. Geriye hangi çözüm kalıyor? O dönem için bir tane çözüm kalıyordu.

2981 SAYILI YASA KAPSAMINDA YETKİ TALEP ETTİK

Neydi o çözüm? Burada yeniden bir imar ıslah planı yapmak… Sonrasında imar uygulaması gerçekleştirmek… Fakat Büyükşehir 2010 yılında imar uygulama yetkilerini kendisinde topladı. İlçelere devredilen yetkiyi geri aldı. İmar ıslah planı çalışmasını da Büyükşehir’den izin almadan yapmamız mümkün değildi. Büyükşehir ile bu kapsamda hem şifahi görüşmelerimizde hem de yazılı olarak yapılan görüşmelerde bize yol göstermelerini yada 2981 sayılı yasanın uygulanması ile ilgili yetki talep ettik. Maalesef talebimize olumsuz yanıt aldık” şeklinde açıkladı.

ISLAH İMAR UYGULAMASI, OLMAZSA; 6306 İLE DÖNÜŞÜM

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi adına ve belediyeyi temsilen Büyükşehir’de Planlama Daire Başkanlığı’nda bölgenin mülkiyet ve plan sorununun çözümü için yapılan görüşmelere katılan Sadık Semih Kayhan, muhtarların ve dernek başkanının huzurunda gerçekleştirilen toplantıda olumlu gelişmeler olduğunu, savundukları çözümlerin kabul gördüğünü, Islah İmar Uygulamasının araştırılacağını, hukuk müşavirlerinin incelemesi ile Islah İmar Uygulamasının mümkün olmadığı anlaşılırsa, bölgenin sorunlarının 6036 sayılı yasa ile çözümü yönünde mutabakata vardıklarını kaydettiği görüşmenin ayrıntıların ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

MAHKEME KARARIYLA “KÖK TAPU”YA DÖNME MECBURİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Akıl almak adına Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılar yazdık. O yıllardan bu güne kadar bu konularda bir gelişme olmadı. En son, Yargıtay’ca da onaylanan Mahkeme kararı doğrultusunda “Kök Tapu”ya dönme mecburiyeti ortaya çıkınca, olay tekrar alevlendi. Bizim gündemimizden düşmeyen bir olaydı. Vatandaşın da harekete geçmesiyle birlikte olay daha ciddi olarak gündeme taşındı”.

BÜYÜKŞEHİR VATANDAŞLARIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA BİZLERİ ÇAĞIRDI

Mahallelerimizin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar gitti, Büyükşehir ile görüştüler. Bu konunun ayrıntılı görüşülerek bir karar alınacağı toplantı talep ettiler. Büyükşehir de bu talep doğrultusunda bizleri çağırdı. Biz de, Kentsel Dönüşüm Müdürümüz Ali Cihan ve Planlama müdürümüz Temel Önder, mahalle muhtarları ve dernek başkanı ile birlikte çağrıldığımız davete icabet ederek toplantıya katıldık.

18.UYGULAMASI VATANDAŞI MEMNUN EDECEK ÇÖZÜM GETİRMEZ

Toplantıda olayın gelişmesini anlattıktan sonra, yıllardan beri süren sorunun çözümü ile ilgili görüşlerimizi ilettik. Biz yine aynı düşüncelerimizi söyledik. 18. Uygulaması vatandaşı memnun edecek çözüm getirmez.

3 NİP KALDIRILIP, İMAR ISLAH PLANI UYGULANMALI

Vatandaşı memnun edecek iki çözüm kalıyor. Bunlardan bir tanesi; İmar Islah Planlarının yeniden yapılması… Bu konuda Büyükşehir’in yapması gerekenler var. Orada mevcut 3 tane 1/5000’lik Nazım İmar Planı (NİP) var. Islah Palanı uygulaması yapabilmeniz için 3 tane NİP’in ortadan kaldırılması lazım. Bir yerde plan varsa Islah Planı uygulayamıyorsunuz. Meclisin kararı ile bu planların kaldırılması mümkün. Yani Büyükşehir (İBB) o bölgedeki imar planlarını kaldırmadığı sürece burada Islah Planı uygulanması mümkün değil. Büyükşehir imar dosyalarını geri çekebilir. Sonra ,icazetini verirse 2 – 3 ay içerisinde 2981’in uygulanmasını yaparız. Yasanın uygulamasının bitim tarihiolan Haziran 2018’den önce tapularını verir mülkiyet sorununu çözeriz. Mülkiyet sorunu çözülmüş olur.

BAKANLIK 6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASIYLA, PLAN VE MÜLKİYET SORUNUNU ÇÖZER

Bunun dışında bir çözüm daha var. 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm ile ilgili çok güçlü bir yasa var. Bakanlık uygulayabilir, sonunda imar planı ile birlikte mülkiyet sorununu da bir kalemde vatandaşın sorunlarını çözerek mülk sahibi yapmış olur. Bu da ikinci çözüm…

6306 SAYILI YASA ÇOK GÜÇLÜ, KİRACIYA DA MÜLK VEREBİLİR

Vatandaşın 6306 sayılı yasa olan Kentsel Dönüşüm uygulaması ile ilgili tereddütleri var. “Mülkiyetimiz ne olacak?” kaygısını taşıyor vatandaş.  6306 sayılı yasa çok güçlü. Bırakın mülk sahibi olmayı, kiracıya bile mülk verme hakkına sahip. Bakanlığın toplulaştırma uygulaması sonucunda mülk sahibine vereceği mülkiyet miktarına hiçbir yasa engel değil. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden de bu sorunun çözümü var.

VERİLECEK İZİNLE ISLAH İMAR UYGULAMASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Bu düşüncelerimizi Büyükşehir(İBB)’e anlattık. Büyükşehir Daire Başkanı ve ekibi düşüncelerimizin doğruluğunu kabul ettiler. Aklın yolu bir… Şimdiki başkanımıza teşekkür ederim. Nedense şimdiye kadar bir gelişme olmamıştı… Bizleri çok anlayışla karşıladı. Bu konuda mutabakata vardık. Kendi hukuk müşavirlerine de danışarak, yasal bir sorun olmazsa 5000’lik NİP’leri çekip İmar Af Yasasının Islah İmar ile ilgili uygulamalarının yapılması konusunda bize izin verecekler. Bir ayı geçmeyecek sürede; birkaç gün içerisinde verilecek izin ile bizler de Islah İmar Uygulamasını gerçekleştireceğiz.

SORUNUN İVEDİLİKLE ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNENLERDENİM

Hukuk müşavirlerinin incelemesi ile Islah İmar Uygulamasının mümkün olmadığı anlaşılırsa, bölgenin sorunlarının 6036 sayılı yasa ile çözümü yönünde mutabakatımız oldu. Bu konuşmalar muhtarlarımızın ve dernek başkanlarımızın huzurunda gerçekleştirildi. Bizim açımızdan olumlu bir gelişmeydi. Bu güne kadar olması gereken, gecikmiş aşamaydı. Görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizim yıllardan beri savunduğumuz düşüncelerimiz kabul görmüş durumda. Aynı şeyleri düşünüyorlar. Ben bu sorunun bundan sonra, ivedilikle çözüleceğini düşünenlerdenim.

BAKANLIĞA 7 KOLİ EVRAK GÖNDERDİK

Bölgedeki hak sahipleri ve muhtarlar da ağırlıklı olarak Islah İmar planı uygulamasından yanalar. Bakanlık üzerinden yürüyecek çalışmalarda iletişim kurmakta sıkıntı çekeceklerini düşünüyorlar. Biz her iki seçenek için de hazır olduğumuzu söyledik. Zaten bir çalışma başlatmıştık önceki yıllarda. Sayın Bakan’ın bölgeye yaptığı ziyaretindeki çözüm konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili bizden evraklar istenmişti. Bizler de hazırladığımız evrakları gönderdik. 7 koli evrak gönderdik Bakanlığa. Şu anda da yazışmalarımız devam ediyor. Her iki çözümde de varız. Yeter ki; Ataşehir’e, Türkiye’ye yakışmayan mağduriyetlerin yaşandığı sorunları, gecikmiş olarak da olsa gerçekleşsin.

Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2020 Haberin Aslı Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.