Hoşgeldiniz  

SUÇ DUYRUSU YAPILAN NAZİF ZORLU İBB GÜNDEMİNDE

admin | 07 Ekim 2015 | Ataşehir CHP, Genel, Gündem, İstanbul, Manşet, Siyaset A- A+

ibb_zorlu_sucCHP’li Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam, Duatepe Doğal Sit Alanı ile ilgili karara uymayan Ahmet Nazif Zorlu hakkında suç duyurusunda bulunup İBB meclise taşıdı.

Recep Kenan/itvhaber.com

CHP-iBB-H.SAGLAM-H.SAG-1

CHP’li Üyeler Sağ ve Sağlam

İstanbul Boğazı’nın kalbi olan Rumelihisarı’nda “Duatepe” olarak adlandırılan alanın Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından “Doğal Sit Alanı” olmasını, Boğaziçi İmar Kurulu tarafından da “Fatih Anıt Alanı” olarak işlenmesini isteyen CHP’li üyeler, Odaların ve Şehir Plancılarının Boğaziçi’nin doğal güzelliklerini bozacağı gerekçesiyle plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve hukuka aykırı olduğunu iddia ederek; İdare Mahkemeleri tarafından yürütmeyi durdurma kararı almasını bile hiçe sayarak yeşil alana iki metre duvar örüp, Koruma Kurullarının kararlarınını yok sayarak inşaat yapan Zorlu Holding Sahibi Ahmet Nazif Zorlu’yu İBB Meclis gündemine taşıdılar.

Zorlu İle İlgili Önerge İBB Meclisine

CHP İBB Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ ve Dr. Hakkı Sağlam önce suç duyurusunda bulundukları Zorlu Holding Sahibi Ahmet Nazif Zorlu’nun Koruma Kurulu kararı ihlali ile ilgili sonra önerge hazırlayarak İBB Meclisine sundular.

Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunuldu Mu?

CHP İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ İBB Meclisine verilen önergede, imar işlem dosyasının kontrol edilmesini, ruhsat ve ruhsata esas belgelerin Meclis Üyeleri olarak inceleme taleplerini ileterek, Başkan Kadir Topbaş’a;

“Anılan tarihi tescili eser ile ilgili müdürlük ve diğer kurumlar tarafından alınan izinlere aykırı yapılaşmaya karşı bir işlem yapılmış mıdır?

Eğer işlem yapıldıysa savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

Tarihi Eser de yapılan inşaat faaliyetleri ile ilgili ruhsat alınmış mıdır?

Ruhsat hangi kamu kurumu tarafından verilmiştir?

Tarihi Eser Tescillenirken hangi donelerden faydalanılmıştır?

Kat-kesit, kontur, gabari kontrolleri yapılmış mıdır? Mühür Fekki yapılmış mıdır?

Yapıldıysa mühür fekki tutanağı tanzim edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 203. Maddesi gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş mudur?” sorularını yöneltti.

SUÇ DUYURUSU:

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİLER    : 1. Dr. Hakkı SAĞLAM   (TC 573 614 968 98)  532 632 44 66                                                                                                                              Kadıköy ve İBB Meclis Üyesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Cad. A Blok No:25. K:2 Fatih / İSTANBUL

2. Hüseyin SAĞ (TC: 309 348 678 20)  532 663 03 03

Kadıköy ve İBB Meclis Üyesi

Caddebostan Mh Papatyalı Sokak Kaya Apt. 7/13 Kadıköy İstanbul

Vekili                                    : Av. Dr. Güray Dağ

Osmaniye Mh Sığırtmaç Sok Evren Apt No: 8/3 Bakırköy – İstanbul

ŞÜPHELİLER                       :

1.            Ahmet Nazif Zorlu

Zorlu Holding  A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

2.            İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ile Yetkililer ve Diğer Kamu Görevlileri

S U Ç                                     :

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet, 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu’na muhalefet, TCK’nın 257.maddesinde düzenlenmiş olan ‘’görevi kötüye kullanma’’ ve aynı kanunun 184.maddesinde düzenlenmiş olan ‘’imar kirliliği”ne neden olma suçunu işleyen şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davası açılması ve neticede cezalandırılmaları istemidir.

A Ç I K L A M A L A R       :

İstanbul Sarıyer Hisarüstü 7 patfa, 37 ada, 13 parsel ,  3 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından  korunması gereken 2. sınıf kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Bilindiği üzere bu tür tarihi alan ve yapılarda hafriyat ve inşai ve fiziki çalışma sırasında arazide tarihi kalıntıların çıkma ihtimali olacağından Koruma Kurulu’ndan buna ilişkin izin alınması ayrıca tarihi kalıntılara ilişkin Müze denetiminde kazı yapılması gerekmektedir.

İstanbul Boğazı’nın kalbi Rumeli Hisarüstü’ndeki Duatepe olarak adlandırılan 37 ada 1,2,12 ve 13 parseller Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından “Doğal Sit Alanı” ilan edilmiştir. Bunun ardından ise Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun 1985 yılı kararı ile kabul edilen 1/5000 bin ölçekli Nazım İmar Planı göre işte bu alanda Fatih Anıt Alanı yapılması ve mevcut tarihi eserlerin restore edilmesi planlanmıştı.

**********************************************

Bu nedenle 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği geçerli bir ruhsatı bulunmayan yapının proje ortaklarının yetkilileri diğer kamu görevlileri hakkında ayrı ayrı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. Maddesi uyarınca imar kirliliğine neden olma suçu ve TCK md. 257 gereği görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle soruşturma başlatılması için işbu ihbarda bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Suç işleyen kişiler, yetkililer ile diğer kamu görevlileri hakkında ayrı ayrı işlem yapılması talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER          :

Türk Ceza Kanunu, İmar Kanunu, HMK ve sair tüm ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER            :

Koruma Kurulu Kararları keşif, proje, plan, bilirkişi incelemesi, müzelere teslim edilen kalıntı ve tarihi eserler ile her türlü delil.

S O N U Ç  VE İ S T E M   :

Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak şartıyla İstanbul Sarıyer Rumelihisarüstü’nde doğal sit alanı

ve Boğaziçi öngörünüm alanında kalan ve tarihi eserin bulunduğu alanda kaçak inşaat çalışması ile ilgili;

1.            2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet,

2.            2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu’na muhalefet,

3.            TCK’nın 257.maddesinde düzenlenmiş olan ‘’görevi kötüye kullanma’’

4.            TCK’nın 184.maddesinde düzenlenmiş olan ‘’imar kirliliği”ne neden olma

suçunu işleyen şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davası açılması ve cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.17.08.2015

Şikayet  Edenler

Dr. Hakkı SAĞLAM                                                                                                        Hüseyin SAĞ

Vekili

Av. Dr. Güray Dağ

EK           :

Basın haberleri, Tarihi yapı ve sahasından fotoğraflar, Kimlik Fotokopileri, Vekalet fotokopisi, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, Danıştay Kararı

                                         KORUMA KURULU KARARI:

_ibb_zorlu

KORUMA KURULU KARARI

Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2020 Haberin Aslı Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.