Hoşgeldiniz  

Kalkınmanın her aşamasında katılımcılığı öngörüyoruz

admin | 27 Aralık 2012 | Genel A- A+

vali mutluVali Mutlu, gelişmiş ülkelerde hâkim olan kalkınma yaklaşımında, toplumun tüm kesimlerinin potansiyelini harekete geçirecek şekilde bir kalkınma öngörülmektedir dedi.

Kalkınmanın her aşamasında katılımcılığı öngörüyoruz

Değerli İstanbullular,

Kalkınmayı çok boyutlu ve sadece ekonomik kalkınmadan oluşmayan, ekonomik gelişmenin yanında sosyal hakların gelişmesi, kalkınırken çevreye duyarlı olunması ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi daha geniş alanları içeren bir kavram olarak görüyoruz.

Kalkınma çok boyutlu bir kavram olduğu için kalkınmayı gerçekleştirmek de bütün kesimlerin, bütün kurumların hatta bütün bireylerin katkı sağlamasını gerektirmektedir. Zaten ileri ülkelerde hâkim olan kalkınma yaklaşımında toplumun tüm kesimlerinin potansiyelini harekete geçirecek şekilde bir kalkınma öngörülmektedir.

Biz de, İstanbul’da uyguladığımız kalkınma yaklaşımında buna paralel olarak her aşamada katılımcılığı öngörüyoruz. Daha önce hazırladığımız İstanbul Bölge Planı hazırlık çalışmalarında bunu iyi bir şekilde sergilediğimizi düşünüyorum. Ulusal ölçekte hazırlanan 10. Kalkınma Planına paralel olarak yeni Bölge Planı hazırlıklarına da başladık.
2014-2023 dönemine ilişkin olarak hazırlanacak İstanbul Bölge Planı’nı yine İstanbul’da bulunan, İstanbul’u ve İstanbulluları en geniş anlamda temsil eden kurum ve kuruluşların katkı ve katılımlarıyla hazırlayacağız.
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) olarak benzer şekilde Mali Destek Programları’nda da kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelerden özel sektöre kadar çok geniş bir kitleye proje yapma imkanı sunuyoruz.
Sadece proje başvurusunda bulunacak kesimleri değil proje konularını da, az önce ifade ettiğim gibi kalkınmanın farklı boyutlarını kapsayacak şekilde belirliyoruz.
Her proje teklif çağrısı döneminde ekonomik kalkınma programlarının yanında mutlaka sosyal kalkınma programlarına yer veriyoruz. Bunların yanında çevrenin korunmasına ve kültür-sanat konularına destek vermeyi hedefliyoruz.
Kısaca söylemek gerekirse çevreye ve kültürel değerlere saygılı bir şekilde ekonomik kalkınmayı sağlayıp sosyal imkanlardan tüm vatandaşların eşit şekilde faydalanabildiği, temelinde insan olan bir anlayışına göre hareket ediyoruz.
Bildiğiniz gibi İstanbul Bölge Planı’nı hayata geçirmek üzere ajansımızın kullandığı en temel araç hibe programlarıdır. Ajansımız, az önce ifade ettiğim anlayışa uygun olarak 3 Aralık 2012 tarihi itibariyle 4 tema altında 6 adet mali destek programı ilan etmiş bulunmaktadır.
Bu 4 temadan iki tanesi, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma” ve “Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi” programları sadece kâr amacı gütmeyen kurumların değil, işletmelerinde başvurabilecekleri ve yaralanabilecekleri programlardır.
Programlara genel olarak baktığımızda; 6 programın toplam bütçesinin 110 milyon TL olduğunu, her bir programda farklı olmakla birlikte proje başına 1.500.000 TL’ye kadar hibe verebildiğimizi açıklamak istiyorum. Ayrıca, proje maliyetlerini, işletmelerde %50 oranında, Küçük Ölçekli Altyapı programında %75 oranında ve kalan diğer programlarda ise %90 oranında hibe olarak destekleyebiliyoruz. Bu desteğe hak kazabilmek için her bir programa uygun olarak proje hazırlanması ve başvuru dosyalarının 7 ile 14 Şubat 2013 tarihleri arasında değişen son başvuru zamanından önce teslim edilmesi gerekiyor.

Bu dört program ile İstanbul’un yenilik üretme, inovasyon kapasitesini geliştirme ve dolayısıyla rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. İstanbul’un dünyada daha rekabetçi bir konuma gelmesine katkıda bulunmak için İstanbul’un bu konudaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla bu adımı atmış bulunuyoruz.
Beşinci programımız Afetlere Hazırlık Mali Destek Programıdır. Bu programda, İstanbul’da yaşam ve mekân kalitesi yüksek, güvenli yerleşmeler oluşturmak üzere; afet yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Son programımız ise Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’dır. Bu programın amacı, çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlılar gibi sosyal dışlanmaya maruz kalabilecek ya da kalan sosyal risk gruplarının, dezavantajlı grupların yoksunluk durumundan çıkarılarak ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması, yaşam fırsatlarından eşit ve tam olarak yararlanmalarının sağlanması ve toplumla bağlarının güçlendirilmesini sağlamaktır.
Bu programlarla birlikte Ajansımız dördüncü dönem mali destek programlarını yürürlüğe koymuştur. Ajansımızın bu yılın başında duyurduğu “Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma”, “Küresel Turizm Merkezi İstanbul”, “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme” mali destek programlarında toplam 95 milyon TL tutarında hibe, destek almaya hak kazanan 123 projeye tahsis edilerek kendileri ile sözleşme imzalanmış ve projeler uygulamaya geçmiştir. Bunlara ilaveten, bu yıl içinde Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 19 faaliyetin desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
Geçen aylarda sözleşmelerini imzaladığımız bütün bu projelerle birlikte 2011 yılında başlayıp halen devam eden projeleri de eklediğimizde yaklaşık 200 projenin uygulaması sürmektedir.

Bu programlarla ilgili İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bilgilendirme toplantıları düzenleneceğini, ajansımız internet sitesinden takip ederek proje başvurusunda bulunmayı düşünen kurumların bu toplantılara katılımının önemini hatırlatmak isterim. Bu vesile ile de tüm halkımızın yeni yılını kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini dilerim.

Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2020 Haberin Aslı Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.