Hoşgeldiniz  

İBB Ataşehir Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı Hazırladı

admin | 23 Haziran 2020 | Ataşehir, Genel, Manşet A- A+

İBB, Kandilli Rasathanesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında İstanbul’un 39 ilçesi ile birlikte “İstanbul İli Ataşehir İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı” hazırladı.

Recep Kenan/itvhaber.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019) kapsamında Ataşehir’in de aralarında olduğu deprem kayıp tahminlerinde, farklı yer hareketi parametreleri, farklı bina ve altyapı unsurları için kullanılan hasar, kayıp tahmin yöntemleri ile değerlendirmek üzere bilimsel veriler paylaşıldı.

HER İLÇEYE OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNİ KİTAPÇIĞI HAZIRLANDI

İBB, 39 ilçe için ayrı ayrı “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” hazırladı. Kitapçıklarda, olası bir depremde yaşanacak bina hasarları, can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenlere dair bilgiler yer aldı. Ataşehir için de “İstanbul İli Ataşehir İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı” hazırlandı.

ATAŞEHİR İLÇESİNE ÖZNEL ANALİZLER VE HARİTALAMALAR

Olası İstanbul depremi ile ilgili İBB tarafından Ataşehir için hazırlanan kitapçıkta, “2019 yılında DEZİM ve KRDAE Deprem Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi kapsamında üretilmiş olan veriler; DEZİM tarafından Ataşehir ilçesi için mahalle bazlı olarak yeniden derlenmiş ve Ataşehir ilçesine öznel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.” İfadeleri yer aldı.

ATAŞEHİR’DE ANALİZ EDİLEN TOPLAM BİNA SAYISI 27.583

Yapılan analizde, “Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Ataşehir’deki binaların ortalama %63’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %24’ünün hafif, %10’unun orta, %2’sinin ağır ve %1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Ataşehir’de, analiz edilen toplam bina sayısı 27.583’tür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Ataşehir’deki binaların ortalama %12’sinin (yaklaşık 3.350 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 24.233 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.” İfadelerine yer verildi.

ATAŞEHİR’DE ORTALAMA 89 CİVARINDA CAN KAYBI, 47 AĞIR YARALI

Ataşehir deprem analizinde, can kayıpların ile ilgili, “Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Ataşehir’de ortalama 89 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 47 kişinin ağır yaralanabileceği ve 330 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.” İfadeleri yer aldı.

İSTANBUL’DA YÜZBİNLERCE GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI ORTAYA ÇIKACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı işbirliğiyle hazırlanan olası İstanbul depreminde İstanbul’da Ataşehir’in de aralarında olduğu ilçelerinde yüzbinlerce bina orta ve üstü hasar göreceğine, buna paralel olarak geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacağına dikkat çekildi.

ATAŞEHİR İÇİN DE RAPOR HAZIRLANDI

İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesinin çıktılarını özelleştiren İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ataşehir’in de aralarında olduğu ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, Ataşehir için de “İstanbul İli Ataşehir İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı” hazırlandı.

HER İLÇEYE OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNİ KİTAPÇIĞI HAZIRLANDI

İBB, 39 ilçe için ayrı ayrı “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” hazırladı. Kitapçıklarda, olası bir depremde yaşanacak bina hasarları, can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenlere dair bilgiler yer aldı.

İSTANBUL DEPREMİ ATAŞEHİR’DEKİ HASARLAR VE KAYIPLARI

Ataşehir’e özgün sorunların teşhis edildiği çalışmada, İstanbul genelinde etkili olabilecek yıkıcı bir depremin, Ataşehir’de neden olabileceği hasarlar ve kayıpların boyutları tespit edildi. Elde edilen veriler, afet yönetimi, kentsel planlama, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm gibi uygulama ve planlama çalışmalarına yol gösterici önemli bir altlık oluşturuyor.

“ATAŞEHİR İLÇESİ OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI”

Olası bir depremde Ataşehir’in mahallelerdeki bina hasarları, olası can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenler analiz edilerek “İstanbul İli Ataşehir İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı” ile rapor haline getirildi.

ATAŞEHİR OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI TIKLAYINIZ

OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE ATAŞEHİR’DE 3 BİN BİNANIN HASAR GÖRECEK

Yapılan çalışmaya göre yüzde 28’i (7 bin 735) 1980 öncesi, yüde 37’si (10 bin 297) 1980 ve 2000 yılları arası, yüzde 35’i (9 bin 551) 2000 yılı sonrası yapımı olan bina envanteri var. Ataşehir’deki binaların Yüzde 68’i (18 bin 774) 1-4 arası kat, yüzde 27’si (7 bin 543) 5 – 8 kat arası, yüzde 5’i (1 266) 9-19 kat arası binalardan oluşuyor. Ataşehir’deki bina envanterinin yüzde 81’i betonarme, yüzde 15’i yığma yapıdan oluşuyor. Olası İstanbul depreminde risk taşıyan 3 bin binanın hasar göreceği tahmin edilen Ataşehir’de binlerce Ataşehirlinin barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.

EN ÇOK HASARLI BİNA BARBAROS’TA

Ataşehir’de mahallelere göre hasar gören bina sayılarının da analizinin paylaşıldığı verilerde toplamda 123 çok ağır hasar, 471 ağır hasar, 2 bin 756 orta hasar ve 6 bin 833 hafif hasarlı bina oluşması ön görülüyor. Beklenen en çok “çok ağır hasarlı, ve hafif hasarlı bina Barbaros mahallesinde oluşması ön görülüyor. Örnek, Yenişehir ve Mevlana mahalleleri ise depremde en az hasarlı binaların oluşacağı mahalleler olarak analizlerde yer alıyor.

İĞDAŞ’A AİT DOĞALGAZ BORU HATTI, İSKİ’YE AİT İÇME VE ATIKSU HATLARI

Ataşehir’de depremde zarar görerek yaşamı olumsuz etkileyecek ve tehlike arz edecek unsurlardan İĞDAŞ’a ait 439 bin 193 km Doğalgaz boru hattı, İSKİ’ye ait 488 bin 811 km içme suyu ve 445 bin 603 km atık su boru hatları bulunuyor.

NÜFUS YOĞUNLUĞU OLAN MAHALLELERE DİKKAT

TÜİK 2019 verilerine göre nüfusu 425 bin 094 olan Ataşehir’de kötümser senaryo olarak ifade edilen “gece nüfusu” senaryosuna ait ilçe bazlı nüfus yoğunluğu verilerinde İçerenköy ve Kayışdağı mahalleleri önde gelen mahalleler olarak dikkat çekiyor.

İSTANBUL DEPREM TAHMİNİ HABERİ TIKLAYINIZ

İSTANBUL’UN 39 İLÇESİ İÇİN “İLÇE OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNİ KİTAPÇIKLARI”

 İBB tarafından İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019) kapsamında İstanbul ve Ataşehir’in de olduğu 39 ilçesi için hazırlanan kitapçıkta, ağır, orta ve hafif hasarlı bina, üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri ile olası yaralanmalar ve can kaybı bilgilerine yer verildi. 39 ilçeye ait kitapçıklar, https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz web sitesi üzerinden tüm kamuoyunun bilgisine sunuldu.

ATAŞEHİR’İN DE ARALARINDA OLDUĞU 39 İLÇE İÇİN KİTAPÇIK

İBB, Ataşehir’in de aralarında olduğu 39 ilçe için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” hazırlayarak olası bir depremde yaşanacak hasarları, can kaybı ve yaralanma bilgilerine yer verdi.

Düzce ve Gölcük Depremlerinden edinilen deneyimler ışığında, olası bir İstanbul depremine karşı hazırlıklarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bilimsel veriler ışığında 39 ilçe için ayrı ayrı olasılıkların yer aldığı kitapçıklar hazırladı.

Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2020 Haberin Aslı Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.