Hoşgeldiniz  

CHP Kurultay Manifestosu: Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Çağrı

admin | 25 Temmuz 2020 | Ataşehir CHP, Genel, Gündem, Manşet, Siyaset, Türkiye, Üst Manşet A- A+

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay’da açıkladığı kurultay manifestosu olarak görülen “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni okuyup delegelere oylattı.

Recep Kenan/itvhaber.com

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 37. Olağan Kurultay’da “Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Çağrı Beyannamesi”ni açıkladı.

KILIÇDAROĞLU CUMHURİYETİN 2. YÜZYILINA ÇAĞRI BEYANNAMESİ’Nİ AÇIKLADI

37. Olağan Kurultay’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 13 maddelik “Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Çağrı Beyannamesi”ne göre ilk olarak demokratik parlamenter sisteme geçiş için yeni anayasa yapılacak.

GÜREŞÇİDEN BANKA YÖNETİCİSİ,  RÜŞVETÇİDEN BÜYÜKELÇİ OLMAYACAK

Atamalarda liyakatın esas alınacağını, devlet hizmetinin çıkar amaçlı yapılmasına engel olunacağını, hizmet yandaşa değil vatandaşa verileceğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, “İşi ehline vermek devlet politikası Devlet yönetimi ve toplumsal sistemde liyakat sistemi esas alınacaktır. Güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi olmayacak. Rüşvetçiden büyükelçi olmayacak.” Dedi.

TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZUR SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Toplumsal barış ve huzur sağlanmasının hedeflendiği,  Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunlar demokrasi temelinde TBMM bünyesinde çözüleceği ön görülen Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Çağrı Beyannamesi, “Seçim barajı kalkacak, siyasi partilere yasayla kadın kotası getirilecek, kayyım uygulamalarına son verilecek, seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacak. İran, Irak, Suriye ve Türkiye’nin kurucusu olacağı Ortadoğu Barış İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kurulacak.” İçeriğindeki maddeler.

“CUMHURİYETİN 2. YÜZYILA ÇAĞRI BEYANNAMESİ” DELEGELERİN OY BİRLİĞİ

“Hedef İktidar” gerçekleştirilen CHP 37. Olağan Kurultay’da, “Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” diye ittifak işareti veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında,  Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100. yıldönümünü kutlayacağı 2023 sonrasını planlayan “Cumhuriyetin 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” adıyla manifesto açıkladı. 13 maddelik Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Çağrı Beyannamesi” adıyla manifestoyu delegelerin oyuna sundu. “Cumhuriyetin 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” delegeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı, delegelere oylattığı ve oy birliği ile kabul edilen manifesto: “Cumhuriyetin 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”

PARTİLİ VE YANLI CUMHURBAŞKANLIĞI UYGULAMASINA SON

1- Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeceğiz. Öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağlanacak her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan uzak yeni bir anayasa yapılacaktır. Partili ve yanlı cumhurbaşkanlığı uygulamasına son verilecektir. Cumhurun başkanı olacak ahlaklı dürüst olacak, kandırılmayacak. Namuslu, hür bu toprakların evladı olacak.

KUVVETLER AYRILIĞI ESAS ALINACAK

Kuvvetler ayrılığı esas alınacak gerekli denetim mekanizmaları kurulacak, yargı bağımsızlığı sağlanacak. Yasa tasarı ve teklifleri TBMM komisyonlarında görüşülürken ilgili meslek kuruluşları sivil toplum kuruluşları ve uzmanların görüşleri mutlaka alınacak.

MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ EVRENSEL ÖLÇÜLERDE GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek ve sivil toplum üzerindeki baskıya son verilecek. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Bir devlet hukukun üstünlüğü ve adaletten vazgeçerse, o devlet bir süre sonra organize suç örgütü haline dönüşür. Bir kişinin baskısı ve talepleriyle bir devlet yönetilemez.

TÜM SORUNLAR DEMOKRASİ TEMELİNDE TBMM ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇÖZÜLECEK

2- Toplumsal barış ve huzur sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunlar demokrasi temelinde TBMM öncülüğünde çözülecek. Türkiye’nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kürt sorununu egemen güçlerin manivela alanı olarak kullanmasına asla izin vermeyeceğiz.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRİLECEK

Kadın erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli devlet politikası haline getirilecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadele ödün verilmeksizin sürdürülecek. Biz bu ülkeye sonuna kadar demokrasiyi getireceğiz.

DEVLET YÖNETİMİ VE TOPLUMSAL SİSTEMDE LİYAKAT SİSTEMİ ESAS ALINACAK

3- Devlet yönetimi ve toplumsal sistemde liyakat sistemi esas alınacaktır. Bütün atamalarda liyakat esas alınacak, devlet hizmetinin çıkar amaçlı yapılmasına engel olunacak, hizmet yandaşa değil vatandaşa verilecek. İşi ehline vermek devlet politikası olacak. Bu anlayışla yola çıktığımızda güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi olmayacak. Rüşvetçiden büyükelçi olmayacak.

MİLLET İRADESİNİN MECLİSE TAM YANSIMASI SAĞLANACAK

4- Seçim yasası değişecek, milletin vekilini millet seçecek. Demokrasilerde esas olan millet iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansımasıdır. 12 Eylül eseri olan seçim barajı kaldırılacak, millet iradesinin meclise tam yansıması sağlanacak.

KADINLAR PARLAMENTODA HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK

Seçim yasası değişikliği ile cinsiyet kotası getirilecek, kadınların parlamentoda temsili yasal güvence altına alınacaktır. CHP’li kadın milletvekilleri imzalayarak bu teklifi Meclis’e verecek. Cinsiyet kotası yasal zorunluluk olarak getirilecek ve bütün partiler buna uymak zorunda kalacak, kadınlar parlamentoda hak ettiği yeri alacak.

HACDAYKEN SAHTE PUSULA GÖNDERENDEN MİLLETVEKİLİ Mİ OLUR?

5- Siyasi ahlak yasası çıkarılacak, siyaset kirlilikten arındırılacak, vatandaş ile siyasetçi arasındaki güven yeniden inşa edilecektir. Milletin seçtiği vekillere ve meclise itibarı iade edilmiş olacak. Parayla iş takibi yapan, kul hakkı yiyenden, adaletsizliği ilke edinmiş adamdan milletvekili mi olur? Kendisi hacdayken sahte pusula gönderen adamdan milletvekili mi olur?

İHALELER ŞEFFAF, KAMUYA AÇIK, KAYIRMACILIKTAN UZAK YAPILACAK

6- Kamu İhale Kurumu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şeklide yeniden düzenlenecek. Tüm kamu ihalelerinin şeffaf, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak anlayışla yapılması sağlanacak.

DENETLETMEKTEN KORKMAYAN BİR İKTİDAR OLACAK

7- Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak. TBMM’de kesin hesap komisyonu kurulacak. Ulusal vergi konseyi kurulacak ve raporları her yıl resmi gazetede yayımlanacak. Kesin hesap komisyonunun başkanı muhalefetten olacak. Çünkü vatandaşa millete hesap vereceğiz. Kendini denetletmekten korkmayan bir iktidar olacak.

GÜÇLÜ BİR STRATEJİK PLANLAMA TEŞKİLATI KURULACAK

8- Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacak. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana hedefi olacak. Planlama örgütü tarımı stratejik sektör olarak görecek. Bu ülkenin vatandaşın karnını kendimiz, alınterimizle vatandaşın karnını doyuracağız.

DARBECİLERİN GETİRDİĞİ YÖK KALDIRILACAK

9- Eğitim sistemi tüm bileşenlerin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacak. Eğitim politikalarının tek hedefi fikri hür, vicdanı hür nesil yetiştirmek olacak. Her türlü bilimsel çalışma yapılacak, darbecilerin getirdiği YÖK kaldırılacak. Tüm organizasyon sanayi bölgelerinde iş garantili yatılı teknoloji liseleri kurulacak ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu işgücü yaratılacak.

KUŞ, AĞAÇ, ORMAN, DENİZ, GÜNEŞ GÖRME HAKKIMIZI GELECEK KUŞAKLARA DEVRETMEK GÖREV

10- Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacak. Bunu da bir siyasi parti olarak ilk biz seslendiriyoruz. Bizim de kuş görme ağaç, orman deniz, güneş görme hakkımız var. Gelecek kuşaklara da bu hakkı devretmek bizim görevimizdir.

VATANDAŞ DEVLET YARDIMLARINI HAKKI OLARAK GÖRECEK

11- Aile destekleri sigortası kurulacak, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Vatandaş devlet yardımlarını hakkı olarak görecek.

KAYYIM UYGULAMAYA SON VERİLECEK, SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDECEK

12- Yeni bir merkez-yerel dengesi oluşturulacak. Yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak. Kayyım uygulamalarına son verilecek, seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacak.

OBİT KURULACAK, ORTADOĞU HUZUR VE BARIŞ ADASINA DÖNÜŞECEK

13- Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacak. Akılcı, barışçıl gerçekçilikten sapmayan uluslararası hukuka ve meşruiyete önem veren bir dış politika izlenecek. Atatürk buna ‘yurtta barış dünyada barış’ diyordu. Kurucu üyelerini İran, Irak, Suriye ve Türkiye’nin olacağı bölgemize huzur barış istikrar oluşturmayı hedefleyen Ortadoğu Barış İşbirliği Teşkilatı Kurulacak (OBİT). Ortadoğu’yu huzur ve barış adasına dönüştüreceğiz.

CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ

Cumhuriyetimizi, Mustafa Kemal ve arkadaşları “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesinden yola çıkarak kurdu. TBMM’nin açılışının 100. yılına tanıklık eden Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri olarak, önümüzdeki en önemli görevin Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olduğunun bilincindeyiz. Bunu, Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız.

Aşağıda imzası olan bizler, 37. Kurultayın delegeleri olarak yukarıda saydığımız vaatleri gerçekleştireceğimize, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağımıza söz veriyoruz.

Kaynak: www.itvhaber.com

Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2020 Haberin Aslı Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.